S-950R

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free พร้อมใช้ทันที

นวัตกรรมใหม่ Punching Technology

โครงแผ่นธาตุ FB S Type Element และตะกั่วสูตรพิเศษ (FB Formula)

มีตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังของแบตเตอรี่

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบตเตอรี่ กำลังไฟสูง (CCA สูง) อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องคอยดูแลน้ำกลั่น * (*การสูญเสียน้ำกลั่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการใช้รถ)

 

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
13 80 670 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
258 171 200 225 ขวา ใหญ่