N120

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
21 120 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
502 180 210 257 D ใหญ่

รุ่นรถที่แนะนำ

อื่นๆ อื่นๆ รถบัส,รถบรรทุกทั่วไป, ฮีโน่ 10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น,
นิสสัน ดีเซล ยูดี 10 ล้อ, CWA , CM200 , 10 ล้อหัวลาก,
วอลโว่ FM 12 ,10 ล้อ หัวลาก