PREMIUM HYBRID N200

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
33 200 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
518 276 216 270 D ใหญ่

รุ่นรถที่แนะนำ

อื่นๆ อื่นๆ รถบัสปรับอากาศ เช่น เบนซ์ แดวู / เรือประมงใหญ่ / รถแทรคเตอร์