ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
17 90 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
304 171 201 225 ขวา ใหญ่

รุ่นรถที่แนะนำ

รถกระบะทั่วไป