NS60 / (S) (มีขั้วสวม)

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
13 45 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
237 127 201 227 ซ้าย เล็ก

รุ่นรถที่แนะนำ

TOYOTA โซลูน่า วีออส, วิช, ราฟโฟร์ , อแวนซ่า
HONDA ซีวิค, ซีวิค 3 Dr, ซีอาร์วี 2.0 , โอเดสซี, สตีม
SUZUKI คาริบเบียน 1.3
MITSUBISHI สเปซ วากอน 1.8
HUNDI ฮุนได เอลันทร้า 1.8, โซนาต้า 2.4(1994), เอ็กเซล