N100 95E41

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

SPECIFICATION

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
17 100 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
406 173 209 234 ขวา โหญ่

รุ่นรถที่แนะนำ

อื่นๆ รถบรรทุกทั่วไป