HYBRID PRO-125L

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
15 75 ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว
304 171 201 225 ซ้าย ใหญ่

รุ่นรถที่แนะนำ

อื่นๆ อื่นๆ รถปิคอัพทั่วไป