80D26R

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่รุ่นนี้

ข้อมูลแบตเตอรี่

จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์-ชั่วโมง
(C-20,Ah.)
CCA ขนาดภายนอก สูงสุด (ม.ม.)
ยาว กว้าง สูง สูงถึงขั้ว ขั้ว ชนิดขั้ว

รุ่นรถที่แนะนำ

AUDI
BENZ
BMW
CHEVROLET