เอฟบี แบตเตอรี่ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับ “สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มาราธอน” ปี 2020

พฤศจิกายน 5, 2021

เอฟบี แบตเตอรี่ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้กับ “สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มาราธอน” ปี 2020
ซึ่งเอฟบี แบตเตอรี่ ต้องการที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายและช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยทุกๆท่าน แล้วอย่าลืมฟิตร่างกายให้พร้อมเพื่องานวิ่งครั้งนี้ และสุขภาพของตัวทุกท่านเองนะครับ

Share on twitter
Share on facebook
Share on email