News & Activities

โพสต์ : 01 เมษายน 2563

เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้ง ด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา

เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา

กลับหน้าข่าวสาร

ข่าวน่าสนใจ

โพสต์ : 29 มกราคม 2564

เอฟบี แบตเตอรี่ ปันสุข ร่วมบริจาคข้าวสารให้สมาคนคนตาบอด

เอฟบี แบตเตอรี่ ปันสุข ร่วมบริจาคข้าวสารให้กับสมาคมคนตาบอด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 รอบใหม่

โพสต์ : 26 พฤษภาคม 2563

เอฟบี แบตเตอรี่ ปันสุข

เอฟบี แบตเตอรี่ ได้มีการมอบข้าวสารจำนวน 100 ถุง (1กิโลกรัม/ถุง) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ อบต.บัวลอย จังหวัดสระบุรี

โพสต์ : 01 เมษายน 2563

เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้ง ด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา

เอฟบี แบตเตอรี่ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งด่านตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดตรวจถนนราชพฤกษ์ จุดตรวจคลองประปา และ สน.บางนา


Back to Top