ยินดีต้อนรับ

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือ THE FURUKAWA BATTERY CO.,LTD. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำ และมีชื่อเสียงเป็นยอมรับทั่วโลกมากว่า 50 ปี

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ ให้กับผู้ประกอบรถยนต์ชั้นนำ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับในประเทศ จัดจำหน่ายโดย บริษัท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง จำกัด

เราสรรค์สร้างนวัตกรรมชั้นนำทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีจากฟูรูกาวาแบตเตอรี่ ประเทศญี่ปุ่น เราจึงมีแบตเตอรี่หลายประเภท (TYPE) ให้คุณเลือกตามความต้องการในการใช้งาน ตามขนาดของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และตอบสนอง Lifestyle ที่แตกต่างกันด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การทดสอบการใช้งานในสภาพที่เป็นจริง ทุกขั้นตอนของการผลิต ผ่านการควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีระบบการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง รวมทั้งการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ได้ แบตเตอรี่เอฟบี ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม มีความทนทาน ไฟแรง รวมทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจแบตเตอรี่ ด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรมและเป็นเลิศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

ดังนั้น ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจึงผ่านควบคุมคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานและการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ทำให้ แบตเตอรี่เอฟบี ได้รับการรับรอง

  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จาก SGS
  • ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และ ISO/TS 16949 จาก SGS
  • ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน OHSAS18001 และ มอก.18001 จาก SGS
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

จึงมั่นใจได้ว่าเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมั่นได้ในด้านคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผลิต

ข้อมูลบริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

    เริ่มดำเนินกิจการ : เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2535
    สถานที่ตั้งโรงงาน : 33 หมู่ 4 ถนน หนองปลากระดี่ ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ประเทศไทย โทรศัพท์ : +66-36-373-573 โทรสาร : +66-36-373-574
    สำนักงานขาย : 252 อาคาร SPE ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ : +66-2-615-0111 โทรสาร : +66-2-615-0115 , +66-2-615-0118
    ขนาด : 35 ไร่
    ผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์