For ISS and ECO CAR

แบตเตอรี่แห่งนวัตกรรม เทคโนโลยีจากฟูรูกาวาประเทศญี่ปุ่น พัฒนามาเพื่อใช้กับรถยนต์ ECO-CAR ที่มีระบบ ISS ( Idling Stop System ) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

  • โครงแผ่นธาตุตะกั่วอัลลอยด์ชนิดพิเศษ C21 เอกสิทธ์ เฉพาะของเอฟบีแบตเตอรี่
  • เพิ่มสารพิเศษและเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อแผ่นธาตุให้มีเนื้อที่แน่นกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป ลดการหลุดร่วงของเนื้อแผ่นธาตุ
  • เพิ่มเติมสารเคมี ชนิดพิเศษในน้ำกรดป้องกันการเกิดซัลเฟตในแผ่นธาตุ
  • เพิ่ม Carbon Black ในแผ่นธาตุ ช่วยในการนำกระแสไฟ ทำให้ชาร์จไฟเข้าง่ายขึ้น
  • มีค่าแรงสตาร์ทสูง (High CCA 625) ช่วยให้เครื่องยนต์ สตาร์ทติดง่าย

คุณสมบัติ พิเศษเหล่านี้ ทำให้ FB BATTERY Q-85 มีอายุการใช้งานทนทาน ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากและสม่ำเสมอ ชาร์จไฟกลับเข้าได้ง่าย และเป็นแบตเตอรี่ ประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

MODEL NEW JIS จำนวนแผ่น/ช่อง ความจุแอมป์/ชั่วโมง (C-20)
*ค่ามาตรฐาน JIS
ขนาดภายนอกสูงสุด (ม.ม.) น้ำหนักแบตเตอรี่ (กก.)
สูงถึงขั้ว สูง กว้าง ยาว
Q-85 85D23L 15 65 225 200 172 231 17.2