แรงจิง ทนจริง พลังแรง สตาร์ทติดง่าย

แบตเตอรี่ชนิด Maintenanece-Free พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องคอยดูแลเติมน้ำกลั่น ตลอดอายุการใช้งาน กำลังสตาร์ทสูง (CCA สูง) ไฟแรง มีตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่