คุณชิเกรุ ฟูกูฮารา (กรรมการผู้จัดการ) และคุณยาซูฮิโร โคดากะ (ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาดต่างประเทศ) บริษัท ฟูรูกาวา แบตเตอรี่ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ร่วมพิธีลงนามในสัญญาซื้อขาย UltraBattery technology กับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (I-WIND)

และคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบนี้เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2560 สำหรับ Ultra แบตเตอรี่ เทคโนโลยีที่ผลิตโดยบริษัท ฟูรูกาวา แบตเตอรี่ ได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อใช้รองรับโครงการต่างๆของบริษัทฯในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้ระบบบริหารจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับพลังงานทดแทนเพื่อลดการผันผวนของระบบไฟฟ้า ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทน หรือ Energy 4.0