Hydroplane คืออะไร
อันตรายอย่างไร

หลายคนยังขับรถอย่างประมาท เมื่อฝนตก ผลก็คือลงไปอยู่ข้างทาง หรือไม่ก็ข้ามเลนไปจูบคันอื่นบ้าง จูบต้นไม้บ้าง เพราะความไม่รู้

ไฮโดรเพลน จะเกิดเมื่อมีน้ำขังบนถนน เนื่องจากฝนตก

และ รถมีความเร็วเกิน 80 กม.ต่อชม. น้ำจะแข็งเหมือนหินทำให้เกิดการ "เหิน น้ำ" หรือ ไฮโดรเพลน นั่นเอง

มักจะเกิดเสมอเมื่อ

1)  ล้อด้านเดียววิ่งใปบนแอ่งน้ำ
2)  ดอกยางสึกมากเกินไปรีดน้ำไม่ทัน
3)  แตะเบรคอย่างรุนแรง
4)  หมุนพวงมาลัย อย่างแรง

... รถที่หนักมากกว่า จะเกิดง่ายกว่า

....ล้อที่มีหน้ายางเล็กกว่าจะเกิดง่ายกว่า

ฉะนั้น เมื่อฝนตก อย่าขับเกิน 80 กม. ต่อ ชม. นะครับ

ถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึง หากต้องแข่งกับเวลา เพราะมีนัด ให้คิดว่า มาช้าดีกว่าไม่มา

เมื่อฝนตกเราไม่รู้ว่าจะเกิด
ไฮโดรเพลน เมื่อใด เพราะ

... เราไม่รู้ว่า น้ำขังอยู่ตรงไหน
... ดอกยางเรามีสภาพดีแค่ไหน
... จะมีอะไรมาทำให้เราต้องเบรคอย่างแรงเมื่อใด
... หรือมีอะไรทำให้เราต้องหักพวงมาลัยหลบอย่างแรงหรือไม่ อย่างไร

เวลาฝนตก ให้คิดถึง ไฮโดรเพลน และคนที่คอยอยู่ทางบ้านนะครับ